She 4 Sea Project

Оценете своя професионален профил

⟶ ПОСЕТЕТЕ ДИГИТАЛНИЯ ПРОФИЛИРАЩ
ИНСТРУМЕНТ НА SHE4SEA

ПОСЕТЕТЕ ДИГИТАЛНИЯ ПРОФИЛИРАЩ ИНСТРУМЕНТ НА SHE4SEA

Оценете своя професионален профил

Жените

в синята

икономика

Постигане на полова неутралност на секторите в синята икономика чрез насърчаване
на заетостта, професионалното участие и
предприемаческото развитие на жените

Жените моряци представляват само 2% от работната сила на екипажите в световен мащаб и се срещат предимно
в сектора на круизите

Жените представляват 20% от работната сила на националните морски власти в държавите-членки на ЕС

През 2021 г. най-ниската разлика в съотношението между половете в корабоплаването в световен мащаб беше 30% (Дания)

Разликата в заплащането на мъжете и жените в морския сектор е около 40%, а жените заемат 5% от ръководните длъжности в морския сектор

(Данни от IMO & Spinnaker’s Maritime HR Association)

Scroll to Top