She 4 Sea Project

Оценете своя професионален профил

⟶ ПОСЕТЕТЕ ДИГИТАЛНИЯ ПРОФИЛИРАЩ
ИНСТРУМЕНТ НА SHE4SEA

ПОСЕТЕТЕ ДИГИТАЛНИЯ ПРОФИЛИРАЩ ИНСТРУМЕНТ НА SHE4SEA

Оценете своя професионален профил

She4Sea има 3 основни резултата:

1-ви резултат

Интегрирана рамка за компетентност и Компендиум на 4 езика
(английски, гръцки, испански, български)

Въз основа на резултатите от изследването, Рамката на компетентностите и Компендиумът ще определят педагогическия подход и учебното съдържание при разработването на учебни материали и ще изготвят модулната структура въз основа на 3-те ключови области на компетентност (Лидерство-Предприемачество-Устойчивост).

2-ри резултат

Инструмент за цифрово профилиране

Инструментът за цифрово профилиране има двойна цел: (а) да даде възможност на потребителите (предимно безработни жени) да оценят своите силни и слаби страни по отношение на 3-те ключови области на компетентност, както и да картографират своя професионален житейски опит и (б) да ангажира потребителите (главно безработни жени) в обучението.

3-ти резултат

Платформата за обучение She4Sea

Платформата за обучение ще предостави онлайн обучение с отворен достъп, насочено предимно към безработни жени и инструктори в ПОО. Тя има за цел да насърчи включването на жените в морския туризъм, риболова и аквакултурите и корабоплаването, като надгражда неутралния по пол характер на уменията, извлечени от 3-те области на компетентност: лидерство, предприемачество и устойчивост. Обучението ще се предлага на 4 езика (английски, гръцки, испански, български).

Scroll to Top